Kniveasen_bygg

Velkommen til Espira Kniveåsen barnehage!

Espira Kniveåsen barnehage åpnet i 2006 og har 5 avdelinger med ca 120 plasser og 24 årsverk.

Barnehagen ligger på Kniveåsenfeltet på Åskollen i Drammen.

Vi har skog og mark i umiddelbar nærhet med egen skogsplass, Sukkertoppen, med bl.a lavvo, gapahuk og bålplass som gir utgangspunkt for en mengde aktiviteter gjennom hele året.

Natur, miljø og friluftsliv er viktige satsingsområdet i Espira og barnehagen er utstyrt med stormkjøkken og annet utstyr som hører friluftsaktiviteter til.

Aktuelt

PLANLEGGINGSDAGER høsten 2014

Høsten 2014 avvikler Espira Kniveåsen barnehage planleggingsdager Fredag 15. august 2014, tirsdag 23. desember 2014,…

Alle ukeplaner, halvårsplaner og dokumentasjon fra hverdagen legges ut via vårt internt kommunikasjonsystem Spireportalen.

Alle ukeplaner, halvårsplaner, årsplaner og dokumentasjon om hverdagen,  blir…

Lær mer om LekEspira

LekEspira_hefte

Til nyhetsoversikt

Barnehagens egenart

Aldersbaserte avdelinger

Egen førskoleavdeling

Store arealer inne og ute

Egen skogsplass med lavvo og bålplass

Fullkost med egen kokk

Bussforbindelse rett utenfor barnehagen

Åpent 12 mnd i året