Lek og læring

Leken har en sentral plass i hverdagen i barnehagen. Det er den viktigste aktiviteten til barnet. Vi skal gi rikelig rom for den frie leken, og legge til rette for at barn får utvikle sitt lekerepertoar. Lek er lystbetont for barna. Barna skal ha mulighet til selv å velge hva de ønsker å leke, og hvem de ønsker å leke med. Samtidig er det viktig at alle har lekekamerater. De voksnes rolle i barnas lek, er blant annet å bistå barn som står utenfor leken. Vi blir veldig godt kjent med barna når vi er sammen med dem i leken, og vi kan sammen med barna finne ut hvordan mestre utfordringer eller å løse eventuelle konflikter. Barn lærer og utvikler både ferdigheter og kompetanse gjennom lek. Leken får ny næring i alt barna opplever, derfor må vi sørge for at barna får varierte og allsidige opplevelse i barnehagen. Barnet skal få støtte og veiledning ut ifra alder og modning og skal kunne mestre å leke med ulike lekepartnere. Barnet skal kunne ta initiativ til lek på en positiv måte.

 

Personvern og cookies