Karlsvogna

Karlsvogna er en småbarnsavdeling med barn i aldersgruppen 1-2 år.

Vi ønsker å skape et miljø hvor barna er deltagere i gledesfylte møter og opplevelser med hverandre og de voksne, og at barna opplever anerkjennelse i små og store hendelser de møter på sin vei. Vi ønsker å gi barna rom, tid og støtte til å utvikle seg, utforske og å leke på småbarns vis.

Avdelingen er innredet slik at barna i størst mulig grad skal kunne velge aktivitet og sette igang denne selv. Det gjør barna mer selvstendige og lar dem få bestemme noe av innholdet i egen hverdag. Vi har lavt møblement, og en lys innredning som setter fokus på lekene, materiellet og dokumentasjonen vi har på avdelingen.

Vi ønsker å tilby at flere barn samtidig kan utforske eller leke med det samme, noe som passer bra med tanke på hvordan små barn leker og forholder seg til hverandre. Vi har valgt ut noe leketøy og aktivitetsmateriell som er relevant i forhold til barnas lekeutvikling. Det vi har valgt å ha hos oss har vi derfor forholdsvis mye av. Slik er det også på de andre avdelingene på huset, og det blir da en progresjon for barna etterhvert som de bytter over til hhv. 3-4 års avdeling og 5 års avdeling.

 

Personvern og cookies