Polarstjernen

Polarstjernen er en av to avdelinger for barn i aldersgruppen 2,5 – 4 år og holder til i byggets 2. etasje.  På avdelingene har vi fokus på å skape trygge hverdager der barn skal trives og utvikles. Vi mener også det er viktig å styrke barns selvbilde ved at voksne er lyttende og tilstede, og skape et miljø hvor barn får anerkjennelse og innflytelse i sin hverdag. Rommene til avdelingen setter fokus på forming og konstruksjon.

Barnehagen har faste turgrupper på faste dager hver uke.

3-4 års aldersgruppene samarbeider også faste dager i uka, slik at alle i samme årstrinn blir godt kjent, og har knyttet vennskap og felleskap på tvers av gruppene når de skal over til det siste året i barnehagen, førskolegruppa SkoleEspira på Storebjørn.

Det er også flere møtepunkter for de ulike avdelingene gjennom frokost, lunsj, felles lekeareal, fellessamlinger og andre grupper. Slik får vi også lagt til rette for at store og små kan lære av hverandre gjennom lek og aktiviteter.

 

Personvern og cookies