Storebjørn

Storebjørn er avdelingen for de eldste barna (5-6 åringene) i barnehagen. På faste dager deler vi avdelingen i to grupper og har fastlagte aktiviteter, men også fokus på prosjekter som kan vare både i korte og lange perioder. Vi dokumenterer barnas prosesser og opplevelser, noe som blir evaluert og brukt som grunnlag for videre arbeid.

Vi samarbeider med skolene som barna tilhører, for å bidra til best mulig overgang fra barnehage og skole. Gjennom denne dialogen har reflektert frem til de fokusområder i hverdagen som er viktigst for å legge til rette for et godt grunnlag for en god overgang til skolen. Åskollen skole ligger nærmest barnehagen, og er den skolen de aller fleste Skolespirene skal begynne på. Noen begynner også på Skoger/Brandengen/Kjeldås skole.

Ved turer til fotballbanen/skiløyper/skøytebane på Åskollen bruker vi også ofte skolens uteomåde.

Som en avslutning overnatter Skolespirene i barnehagen, og drar på en sommerutflukt som de selv har bestemt.

 

Personvern og cookies